Districtshuis Borgerhout

Restauratie en herinrichting districtshuis Borgerhout

Het districtshuis, gebouwd in een neo-Vlaamse renaissance stijl, is een karakteristiek staaltje architectuur dat thuishoort binnen de 19e-eeuwse neo-traditie. De architectuuropdracht omvatte de bijkomende integratie van de loketwerking naast het vrijetijdsloket en de districtswerking die reeds in het gebouw aanwezig waren.

Hierbij werd getracht om de toenmalige gefragmenteerde situatie recht te zetten door het gebouw als volwaardig districtshuis mét loketwerking te bestendigen in zijn functie. Door het openwerken en openbaar maken van de gelijkvloerse verdieping werd de verankering met de buurt, zowel fysisch als naar beleving, duidelijk bestendigd en versterkt.

Voor de lokettenzaal werd een totaalarchitectuur uitgewerkt die ondanks de hedendaagse vormgeving naadloos aansluit bij de bestaande historisch waardevolle interieurs. Bij de gedetailleerde uitwerking van het nieuw binnenschrijnwerk werden een aantal linken gelegd naar de bestaande uitvoeringsdetails, kleurstellingen en materiaalkeuzes die reeds in het gebouw aanwezig waren. 

Ligging
Borgerhout
Datum
2014 - 2017
Opdrachtgever
Stad Antwerpen
Kostprijs
2.567.336,38 €
Huidige fase
Opgeleverd