'Stedelijk Lyceum Lamorinière' Antwerpen

Plaatsen van luifels en brandtrappen

De vluchtladders aan blok C van Campus Mercator voldeden niet meer aan de huidige brandnormen. Bovendien was er een tekort aan overdekte speelruimte. Vandaar dat AGSO ons de opdracht gaf de ladders te vervangen door volwaardige vluchttrappen volgens de eisen van de brandweer en bijkomend enkele luifels te plaatsen zodat ze voldoen aan de eisen van Agion. De Stedenbouwkundige dienst van de Stad Antwerpen vroeg dit tot één geheel te integreren.

De school is een oud industriegebouw opgetrokken in baksteen. Het bestaat uit 3 smalle en hoge blokken die een donker voorkomen gekregen hebben. Vandaar dat we ervoor kozen een fris en licht geheel te maken. We ontwierpen 1 hoge luifel tussen blok C en D en twee lagere luifels links en rechts van het centrale deel aan blok C. De hoge luifel is deels transparant zodat er toch voldoende licht is onder deze luifel. De lage luifels doen tevens dienst als vluchtweg. De noodtrappen komen uit op de luifel, het laatste trapdeel bevindt zich steeds aan het einde van de luifels.

Door alles in het wit uit te voeren, deels in transparant strekmetaal, is het een luchtig en fris geheel. Het geeft lichtheid aan de zwaarte van de blokken. Het onderste deel van de noodtrappen is in betonnen platformen uitgevoerd die tevens als zit- en hangplek gebruikt kunnen worden.
 

foto's Koen Van Damme

Ligging
Antwerpen
Datum
2015 - 2017
In samenwerking met
Tom Hernalsteen bvba
Opdrachtgever
AGSO
Kostprijs
255.000,00 €
Huidige fase
Opgeleverd