Lagere school 'De Tandem' Antwerpen

Nieuwbouw school te Antwerpen Expowijk

Deze opdracht kadert binnen de capaciteitsuitbreiding van de Antwerpse scholen. De bestaande stedelijke basisschool ‘De Tandem’ is reeds opgesplitst in een kleuterschool en een lagere school, met tussen beide de Christus Koningkerk.

De school bevindt zich in de Tentoonstellingswijk, opgetrokken voor de wereldtentoonstelling van 1930, net ten zuiden van het Antwerpse stadscentrum. Kenmerkend aan de gebouwen van deze wijk zijn de kubistische bakstenen volumes met afgeronde hoeken, verticale of horizontale vensterregisters, erkers of balkons.

Met deze typische vormgeving in het achterhoofd werd er bewust gekozen om de baksteenarchitectuur, de ronde vormen en de uitkragende elementen een plaats te geven in het ontwerp. Er werd zoveel mogelijk licht en lucht gelaten aan de omringende bebouwing. Dit nieuwe schoolgebouw sluit met een lager volume aan op de naastliggende bestaande kleuterschool en wordt hieraan gekoppeld. Met de keuze voor een kopergroene baksteenarchitectuur wordt een link gelegd naar de koperen koepels van de tegenoverliggende Christus Koningkerk. Het hout van het lage volume sluit aan bij de kleur van de gevelsteen van de kleuterschool en is doorgetrokken in de luifel.

foto's Koen Van Damme

Ligging
Antwerpen
Datum
2015 - 2019
Opdrachtgever
Auton. Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen
Kostprijs
1.907.170,13 €
Huidige fase
voorlopig opgeleverd