22 sociale woningen Boom

Geclusterde patiowoningen en appartementen

Via de wedstrijs xl (extra leefbaar wonen) van de VMSW hebben we de opdracht gewonnen voor het bouwen van 22 sociale woningen.

In afwisseling en als reactie op de meer stereotiepe sociale huisvesting in de directe omgeving van het bouwterrein werd geopteerd om één groot bouwvolume te creëren waaruit een aantal functionele ‘happen’ werden genomen. Wij zijn de mening toegedaan dat het aanleggen van een bijkomende ‘traditionele’ straat slechts een verdere versnippering van het perceel impliceert en hierbij een nefaste invloed op de haalbare woonkwaliteit tot gevolg heeft.

Door de functionele inhammen in het bouwvolume en de regressieve (met het oog op de privacy van de overburen) patiowoningen op de eerste verdieping wordt een speels, fris, afwisselend en licht amorf volume verkregen dat echter door de gevelmaterialisatie toch een sterke, een duidige entiteit vormt.

Het opengetrokken bouwblok vormt een cluster van patiowoningen georganiseerd rond een centrale ‘binnenstraat’ waarbij een afwisselend spel van doorzichten en zichtlijnen gecreëerd wordt.
Bij het realiseren van de bovenvermelde functionele ‘happen’ worden 3 buitenruimtes verkregen met elk een eigen karakter. Aan de straatzijde krijgen we een statisch pleintje met voldoende vrije ruimte aan de inkompartij. Vervolgens bevindt zich halverwege links een pleintje aangelegd met dolomiet met de voorzieningen van zitbanken, bomen en petanque. Een echte ontmoetingsplek. De derse buitenruimte betreft de moestuintjes welke refereren naar de moestuinen van de rees bestaande woningen rondom. Hier bevindt zich eveneens de noodtrap van de binnenstraat op de verdieping.

foto's Koen Van Damme
 

Ligging
Elzenstraat Boom
Datum
2006 - 2018
Opdrachtgever
Goed. Wonen Rupelstreek
Kostprijs
2.250.000,00 €
Huidige fase
Opgeleverd