Team

KARUUR architecten werd in 2009 opgericht door Thomas Feyen en Babs Geens en telt vandaag zes ontwerpers. We hebben ondertussen een ‘brede’ portfolio opgebouwd, gaande van de restauratie en herbestemming van waardevolle monumenten, over de nieuwbouw van individuele en sociale woningen tot de renovatie van kantoor- en schoolgebouwen. We werken zowel voor publieke als private opdrachtgevers en trachten hierin een gebalanceerd evenwicht te behouden.

De algemene leiding van een architectuuropdracht gebeurt door één van de vennoten van Karuur architecten. Deze begeleidt het project van bij de opstart tot aan de oplevering. Per project wordt een projectarchitect aangesteld die de operationele verantwoordelijke van het project is, kennis heeft van elk onderdeel en het permanent aanspreekpunt is voor alle betrokken partijen.